Záruka a vrátenie

Garantujeme kvalitný odborný servis počas záručnej a pozáručnej doby
Výmena alebo vrátenie
Výmena alebo vrátenie tovaru v obchode Zemits sa vykonáva v súlade s paragrafom 707 Občianskeho zákonníka Ukrajiny (vložte skutočný odkaz na zákon), vymieňať alebo vracať tovar zakúpený v našom obchode.


Od nákupu neuplynulo 14 dní
Produkt sa nepoužil
Doklad totožnosti a doklad o predaji
Výmena alebo vrátenie v kancelárii spoločnosti
Podmienky výmeny alebo vrátenia:
Záruka
Záruka kvality sa vzťahuje na všetok tovar zakúpený na stránke zemits.com.ua. V závislosti od produktu sa záruka na kvalitu pohybuje od 24 do 30 mesiacov.